Material Safety Data Sheet header

Информационни листа за безопасност

Safety Data Sheets

За всеки газ или смес, СИАД разполага с документи и информационни листа за безопасност, които съдържат информация относно: манипулиране, съхранение, предпазни мерки и първа помощ.

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви информираме да не теглите Информационите листа за безопасност качени по-долу, тъй като имаме технически проблем.

Моля изпращайте Вашите запитвания на e-mail siad@siad.bg и ще получите незабавно исканите от Вас ИЛБ.

Извиняваме се за неудобството.

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg