Material Safety Data Sheet header

Информационни листа за безопасност

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Safety Data Sheets

За всеки газ или смес, СИАД разполага с документи и информационни листа за безопасност, които съдържат информация относно: манипулиране, съхранение, предпазни мерки и първа помощ.