Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Борен трифлуорид

Борен трифлуорид, BF3, безцветен, токсичен, незапалим, корозионно активен газ под високо налягане.

Приложения
Чистият борен трифлуорид се използва:

  • в производството на полупроводници борният трифлуорид се използва за p-дифузия в силиций.
  • за йонна имплантация.

Съвместимост на материалите
Метали: неръждаема стомана, въглеродна стомана, мед, монел.
Пластмаси: Kel-F, политетрафлуоретилен, поливинилхлорид, полиетилен.

Технически характеристики
Молекулна маса: 67.81
Специфично тегло (въздух=1): 2.34
Мирис: остър, задушаващ
Регистрационен номер по CAS: 7637-07-2