Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Halocarbon 218

Халокарбон 218, C3F8, (октафлуорпропан) е безцветен, нетоксичен негорим газ доставян при налягане на парите си от 100 psig (48 kPa) при 70°F (21°C).

Приложения
В производството на полупроводници, халокарбон 218 се използва за:

  • плазмено ецване, както и при почистване на cvd реактор от SiO2.

Съвместимост на материалите
Метали: месинг, неръждаема стомана, въглеродна стомана, алуминий, цинк, мед, монел.
Пластмаси: Kel-F, PTFE, FEP и PFA Флуорополимерни смоли, Tefzel, PVDF, PVC, Kalrez.
Еластомери: витон, Buna-N, неопрен, полиуретан.

Технически характеристики
Молекулна маса: 188
Специфично тегло (въздух=1): 6.7
Мирис: леко сладникъв
Регистрационен номер по CAS: 76-19-7