Helium header

Хелий

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Helium

Хелият е вторият най-лек елементарен газ след водорода: с най-малката от всички молекули той има най-ниската температура на кипене в сравнение с всеки друг елемент.
Хелият присъства в атмосферата в концентрация приблизително пет части на милион. Поради ниската му концентрация, екстракцията от въздуха за търговски цели е непрактична. За щастие е установено, че някои находища на природен газ съдържат значителни количества хелий. Затова хелият, за търговски цели се добива от находищата на природен газ, малка част от който съдържа хелий в концентрации над 0,3 обемни процента. По-голямата част от хелия в света идва от находищата на природен газ, намиращи се в тясна ивица от щатите Тексас, Оклахома, Канзас и източната страна на Скалистите планини.

Технически характеристики
Продукт:хелий
Химична формула: He
Ниво на чистота: ≥ 99.998%
Относителна плътност (въздух = 1): 0.138
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Допустими стойности на възпламеняемост във въздух: незапалим
Други свойства: : нетоксичен, химически инертен, слабо разтворим във вода, с висока топлопроводимост (пет пъти по-висока от водата). Не става радиоактивен при ирадиация. Остава в течна форма до абсолютната нула и е най-студеното познато вещество.


Технически характеристики

Хелият има няколко приложения, посочени по-долу.

Обработка на метали
за създаване на защитна среда от инертни газове и предотвратяване на окисляването при заваряването на метали, като напр. алуминий, неръждаема стомана, мед и магнезиеви сплави.

Авиационна и космическа промишленост
В авиационната и космическа промишленост, хелият се използва:

      
 • за задвижване на летателни апарати по-леки от въздуха, аеростати, балони.

Производство на полупроводници
В производството на полупроводници хелият се използва:

      
 • за осигуряване на защитна газова среда за растеж на германиевите и силициевите кристали за транзистори и лазери.

Електроника
В електрониката хелият се използва:

      
 • за създаване на контролирана газова среда за производство на полупроводникови устройства
 •     
 • за осигуряване на подобрена топлопроводимост.

Други приложения
Други важни приложения на хелия са:

      
 • за производство на оптични влакна, използвани в телекомуникационните кабели
 •     
 • при обработката на химикали, като транспортен газ за улесняване на анализа на чистотата и състава на химичните вещества чрез хроматография
 •     
 • за трасиране на течове или удостоверяване на липсата на течове в системи под налягане или вакуум или изпитване на тръбопроводи за течове
 •     
 • при дълбоководното гмуркане като транспортиращ газ за кислород, за улесняване на респирацията в синтетичните дихателни смеси, използвани от водолазите, извършващи научни изследвания, проучвания или разработване на крайбрежни нефтени и газови находища.

Въпреки че не е токсичен, при висока концентрация хелият може да предизвика задушаване.
За избягване на това вредно въздействие, производителите и клиентите трябва да спазват стриктно указанията за безопасност при съхранение и транспортиране и да се запознаят с нашия информационен лист за безопасност.

Начините на доставка на хелий и услугите, които СИАД предлага на клиентите включват:

 • транспорт в бутилки, комплекти бутилки и резервоари
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и приложение на газа.

Хелият също може да се достави:

 • със степени на чистота 5,5 – 6,0
 • в заваръчни смеси с различни пропорции
 • в специални и проверовъчни смеси с различен състав, по заявка.

Начини на доставка