Industries Header

Сфера на обслужване

Сфера на обслужване

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Industries

Газове се използват в много производствени процеси в най-различни отрасли на промишлеността – в хранително-вкусовата промишленост и автомобилостроенето, в химическата промишленост и металургията, в металообработката, както и за много приложения, свързани с околната среда и медицината.