Automotive header

Автомобилостроене

Автомобилостроене

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Automotive

Във все по-конкурентния глобален пазар много производители на автомобили търсят подобряване на технологичните процеси и решения, които ще повишат тяхната производителност и ефективност и ще им осигурят предимство; като лидер в разработването на иновационни технологии, СИАД непрекъснато инвестира в научноизследователска дейност, за да постига авангардни, икономически ефективни решения, които носят полза на неговите клиенти. От шасито до ядрото на двигателя газовете и приложенията на СИАД могат да донесат много ползи както на производителя, така и на клиента, включително по-добро заваряване, по-здрави двигатели и по-гладка окончателна обработка.

Navigation Menu

Приложения
Industrial gases and related technologies play a key role in the manufacture of many components that make up a passenger car or a truck.
Газове
A wide range of industrial gases are required in the manufacture of many of the parts and materials needed by the automotive industry.