Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Gases

За производството на много части и материали за автомобилната промишленост са необходими разнообразни промишлени газове. Продуктите на SIAD значително подобряват качеството, помагат за намаляване на отпадъците, ускоряват производителността и допринасят за опазването на околната среда.

Азот
Азотът се използва:

 • в в процесите на термообработка за увеличаване и подобряване на ковкостта на стоманата
 • за покриване на съдовете за съхранение на автомобилни бои и химикали, използвани в производството на тапицерия за автомобилите
 • като задвижващо средство при струйно вкарване на пластмаса в матрицата (“усилено реакционно леене под налягане”) за пластмасови амортисьори и табла
 • за производството на плоско стъкло и предпазно стъкло
 • за криогенно смилане на гуми.

Кислород
Кислородът се използва:

 • за разтопяване на скрап, рафиниране на стомана и нагряване на пещи, в които се подгряват стоманени плочи
 • за производство на етиленоксид, който след това се превръща в етилен гликол - основна съставка на антифризите.

Хелий
Хелий се използва при изпитване за теч на радиатора и преобразувателя на въртящия момент.

Водород
Водород се използва:

 • в пещите за отгряване при производство на стомана
 • при термообработка в производството на запалителни свещи, така че керамичният изолатор да се свърже към метала, а продуктите да са по-чисти и ярки
 • за създаване на по-чисти, преформулирани автомобилни горива.

Аргон
Аргон се използва:

 • за заваряване на корпуси на автомобили, както и техните рами и опорни конструкции
 • за множество приложения в автомобилните светлини
 • за изработка на въздушни възглавници за автомобилните пазари на САЩ и Европа.

Редки газове
Криптон, ксенон и неон се използват от производителите на автомобилни лампи за производство на висококачествени лампи за получаване на по-ясна и дълготрайна светлина.

Ксенон
Последната иновация при предните светлини на автомобилите са фаровете с дъгов разряд.

Газове със специално приложение
СИАД предлага широк диапазон екологични калибровъчни газови смеси, нулеви проверовъчни газове и газове за анализ, използвани за мониторинг и изпитване на автомобилни емисии.