Electronics assembly header

Електроника

Електроника

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Electronics assembly

Електронната промишленост продължава да търси начини за намаляване на разходите при процесите на монтаж и за изпълнение на изискванията за по-висока производителност с по-малък брой дефекти.
Особено подизпълнителите се нуждаят от операции, които са гъвкави и изпълняват изискванията за качество на техните клиенти.
Екологичните разпоредби принудиха много производители на електроника да преминат към запояване в контролирана газова среда, което подобрява както процеса, така и производителността и увеличава технологичния обхват.
В много области - от запояване в контролирана газова среда до нискотемпературно изпитване, кондициониране на компонентите и контрол на pH на отпадните води, СИАД помага на производителите да реализират технологични подобрения и предлага надеждни, иновационни системи за захранване, осигуряващи висока производителност и конкурентоспособност.