Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Gases

СИАД предлага голямо разнообразие от газове, които заедно със свързаните с тях технологии, осигуряват предимства при монтажните операции, свързани с опазването на околната среда, производителността и разходите.

Азот
Запояването в инертна среда от азот има много предимства, като най-съществените от тях са икономиите в производствения процес, намаляване на образуването на шлака, разхода на припой и съкращаване на разходите за поддръжка, както и намаляване на дефектите, свързани с припоя.

Въглероден диоксид
Въглеродният диоксид е ефективно решение при нискотемпературното екологично криогенно изпитване, струйното почистване и контрола на pH на отпадните води.