Chemical and pharmaceutical header

Химическа промишленост

Химическа промишленост

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Chemical and Pharmaceutical

Със своя опит, ноу-хау, продукти и технологии за приложенията на индустриалните газове СИАД помага на своите клиенти в химическата промишленост за намаляване на разходите, увеличаване на производителността и покриването на екологичните норми.

За да разгледате каталозите на СИАД за химическата промишленост, натиснете тук

Navigation Menu

Приложения
In the chemical and pharmaceutical industry, gases are used for several applications, as described below.
Газове
Nitrogen is used in a variety of applications in the chemical and petrochemical industries, as follows...