Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Gases

Азот
Азотът се използва в множество приложения в химическата и нефтохимическата промишленост, както следва:
  • инертизация на реактори, съдове за съхранение и тръби и тръбни мрежи;
  • регулиране на температурата за химични реакции;
  • смилане в среди от инертни газове и фино смилане;
  • криогенно смилане;
  • регенерация на катализатори;
  • екструдиране и формоване на пластмаси.
Въглероден диоксид
Въглеродният диоксид се използва за процесите на инертизация и в надкритична форма като разтворител за екстракция на кофеин, аромати и есенции и за разграждане на твърди и течни органични вещества.

Водород
Водородът се използва в нефтохимическата промишленост за производство на бензин и в химическата промишленост за производство на амоняк и метанол, хидрогенизация на нехранителни масла и регенерация на катализатори.

Кислород и озон
Кислородът се използва в пречиствателните инсталации за биологично пречистване (система MIXFLO®).
Озонът се използва за активиране на окисляването на органични и неорганични макромолекули, в допълнение към третирането на питейна вода и отпадни води като средство на дезинфектиране и пречистване.