Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Applications

Газовете имат различни приложения в химическата промишленост: от регенерация на катализатори до инертизация, от криокондензация до терморегулация.