Food and Beverage

Храни и напитки

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Food and beverage

По-добре, по-бързо, по-далеч, по-ефективно: постигането на тези основни цели е ключов фактор за успех на компаниите в хранително-вкусовата промишленост. СИАД е не само водещ доставчик на газове, а също така и надежден партньор, осигуряващ иновативни и цялостни решения за:

  • подобряване и опростяване на производствените процеси
  • завоюване на нови пазари
  • увеличаване на броя на постоянните клиенти и пазарния дял
  • поддържане на качеството – чистотата, вкуса, външния вид и дълъгия на живот на продукта се осигуряват чрез технологии сертифицирани по ХАСЕП /НАССР/.

За да разгледате каталозите на СИАД за хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки натиснете тук