Food and Beverage

Храни и напитки

Храни и напитки

Contattaci food

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: foodandbeverage@siad.eu

Food and beverage

По-добре, по-бързо, по-далеч, по-ефективно: постигането на тези основни цели е ключов фактор за успех на компаниите в хранително-вкусовата промишленост. СИАД е не само водещ доставчик на газове, а също така и надежден партньор, осигуряващ иновативни и цялостни решения за:

  • подобряване и опростяване на производствените процеси
  • завоюване на нови пазари
  • увеличаване на броя на постоянните клиенти и пазарния дял
  • поддържане на качеството – чистотата, вкуса, външния вид и дълъгия на живот на продукта се осигуряват чрез технологии сертифицирани по ХАСЕП /НАССР/.

За да разгледате каталозите на СИАД за хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки натиснете тук

Navigation Menu

Сфери на обслужване
Ние предлагаме решения и продукти за всички фирми от хранително-вкусовата промишленост. Свържете се с нас, за да научите повече!
Приложения
СИАД предлага богата гама от приложения и иновативни технологии за хранително-вкусовия сектор. Свържете се с нас за повече информация!
Услуги
За Вашата фирма от ХВП, изберете опита на СИАД. Различните ни услуги могат да задоволят всичките Ви очаквания. Вижте в нашия сайт!
Газове
Открийте основните газове на СИАД, използвани в хранително-вкусовата промишленост!