Contattaci food

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: foodandbeverage@siad.eu

Пресоване

При пресоването - процес, който е разпространен при производството на зехтин и при винопроизводството - използването на азот дава възможност продукта да се опази от оксиданти, извличайки и унищожавайки окислителните съединения.

Освен това, благодарение на инертната среда, създадена от азота, е възможно силно да се намали използването на серен диоксид и/или аскорбинова киселина при следващите операции по консервиране и бутилиране.

Тази полза се оценява най-високо там, където са налице технологии за максимално редуциране на кислорода по цялата производствена верига.