Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Gases

Кислород
Процесът на изгаряне се извършва в присъствие на кислород, независимо дали той се съдържа във въздуха или е под формата чист кислород. Следователно, основните технологии за приложение на кислород в производството на метал са:
  • при обогатяване на въздуха за горене в стопилните пещи и вагрянките за производство на чугун, цветни метали и минерална вата;
  • вв газопламъчните горелки за стопяване на стомана в пещи с дъгов разряд и ротационни пещи за чугун, олово, мед, месинг, алуминий, сплави на ценни метали и калай и др.;
  • при окисляване и рафиниране на черни и цветни метали.
Аргон
Аргонът е благороден, едноатомен и химически инертен газ. Тези свойства означават, че той намира приложение в различни процеси в производството на метали, сред които:
  • дегазиране на стопен алуминий;
  • трамбовка и химично хомогенизиране на стопени метали;
  • защита от окисляване на стопени метали;
  • термообработка на метали.
Азот
Азотът се използва в термообработката на метали, за вкарване в разтопени метали като алтернатива на аргона, за горещо пресоване и за екструдиране на алуминий.

Въглероден диоксид
При термообработка на магнезиеви и алуминиеви сплави въглеродният диоксид се използва за генериране на защитни газови среди.

Водород
Водородът се използва при термообработка на метали, когато е необходимо да се поддържа възстановителна газова среда.