Heat treatments header

Топлинна обработка

Топлинна обработка

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Heat treatments

Топлинните обработки на метали са процеси, използвани за промяна на физическите и химическите свойства на материала. Според желаната микроструктура и свързаните с нея свойства, могат да бъдат използвани различни видове топлинна обработка, в зависимост от обработвания материал.

Профилът, времето и температурата на нагряване и скоростта на охлаждане са най-важните стъпки от топлинната обработка. По време на тези фази се използват защитни атмосфери, според:

  • обработвания материал
  • процеса на топлинна обработка и специфичната микроструктура
  • свойствата.

Защитните атмосфери се делят на активни и неутрални, в зависимост от взаимодействието между обработвания материал и газовите съединения. Защитните атмосфери могат да бъдат получени посредством производство на място (DICPC plant) или посредством използване на „синтетични“ атмосфери, приготвени от азот, аргон, въглероден двуокис или техни смеси. Азотът се използва в процеса за топлинна обработка както по време на очистващата фаза, така и по време на самия процес.

Когато се обработва титан, защитната атмосфера е съставена от аргон, а не от азот, за предотвратяване на образуването на титанов нитрид. Азотът и аргонът под високо налягане се използват също и във вакуумни пещи за топлинна обработка по време на фазата на охлаждане. Съдържанието на водород в атмосферата позволява да има редукционна атмосфера, свързвана с увеличение на преноса на топлина.

SIAD може да достави подходящото решение според различните видове топлинна обработка: проектиране, сглобяване и инсталация на съоръжения, позволяващи безопасна работа на процесите за топлинна обработка.

За да разгледате каталога на SIAD, посветен на промишлеността за топлинно обработване кликнете тук.

Navigation Menu