Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Cement

Производството на клинкер се характеризира с изискванията за висока топлинна ефективност на производствения процес.
Използването на кислород във фазите на горене на производството на цимент позволява употребата на големи количества алтернативни горива, гарантирайки същевременно, че производственият капацитет на съоръжението остава непроменен.