Обработка на метали

Обработка на метали

Обработка на метали

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Обработка на метали

В областта на механичната обработка, СИАД предлага партньорство за доставка на газове за заваряване и рязане, както и оборудване и извършва специализирано проектиране на автоматични и заваръчни инсталации за своите клиенти.
Повече от осемдесетгодишният опит в тази област осигурява на техническите специалисти на СИАД ноу-хау за установяване на правилния защитен газ за всяко приложение, което води до понижаване на разходите, повишаване на качеството и подобрения на производството и осигуряване като цяло на по-добра работна среда чрез намаляване на концентрацията на дим и озон.
Чрез постоянните си инвестиции в научноизследователския сектор СИАД осигурява авангардни технологични решения, които носят същевременно икономически предимства за клиентите.
За целите на анализа на фазите на процесите на клиента, системата, която използват техническите специалисти на СИАД, прилага специалното оценяване StarSolver на работните параметри и осигурява изчисления на разходите и указания за оптимизиране на процесите.