Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Flux Cored Arc Welding

Заваряването с дишащ (FCAW Flux Cored Arc Welding) е много подобно на заваряването МИГ/МАГ и разликата се състои основно в електродната тел. 
При този процес електрода е тел с тръбен профил, във вътрешността на която се пуска поток (затова термина „дишащ”) състоящ се от химически елементи в състояние да повишат производителността и качеството на самия процес. 
Освен това химико-физическите характеристики на този поток позволяват да се постигнат високи металургични и механични свойства, сравними с тези на процеса на заваряване с покрит електрод.

Благодарение на натрупания опит в областта на заваряването с непрекъснат електрод, СИАД предлага на своите клиенти различни смеси, разработени и тествани съвместно с производителите на техника, които влизат в продуктовата линия Stargas®.


Правилният избор на смес от технически газове позволява да се стабилизира електрическата дъга и да се регулира процеса на пренасяне на метала, като по този начин се оптимизира производителността, която е основната характеристика на този процес на заваряване, избягвайки ненужни пръски и излишъци.