Healthcare header

Здравеопазване

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Healthcare

В съвременното здравеопазване изискванията за качество и стойност не започват просто от грижата за пациента. Всяко здравно заведение и всеки доставчик, който подкрепя неговата работа, трябва да допринася за усъвършенстването на цялата система, технологичното лидерство и общата ефективност. Със своя опит и експертни познания в здравеопазването СИАД е надежден партньор за осигуряване на глобални медицински решения: газове, системи, оборудване, технологии и услуги, които отговарят и най-високите стандарти за качество. Фирмите от групата СИАД MEDIGAS ITALIA и MAGALDI LIFE, осигуряват кислород и респираторни услуги в домашни условия, както и широка гама от продукти и авангардни технологии.