Пореста маса header

Пореста маса

Пореста маса

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Пореста маса

Силнозапалимият газ ацетилен е ендотермично съединение, което може да се разложи изключително експлозивно, когато е в твърдо, течно или газообразно състояние под налягане. Ако бъде сгъстен до налягане над 1,5 бара и след това се подложи на механичен удар или термичен шок, той може да се разложи на въглерод и водород като реакцията протича бързо и с освобождаване на много енергия. Поради тази причина ацетиленът не може да се съхранява и транспортира като сгъстен газ в бутилки. Вместо това се използва високата му разтворимост в определени разтворители като ацетон и диметилформамид и се съхранява под формата на разтвор в бутилки, пълни с инертна пореста маса: пореста пълнежна маса.

Фината алвеолна структура на масата, която е импрегнирана с разтворител във внимателно измерени количества, предлага огромна контактна повърхност между газа и разтворителя, чрез която ацетиленът се абсорбира и се освобождава бързо и напълно безопасно.

Фината алвеолна структура на масата, която е импрегнирана с разтворител във внимателно измерени количества, предлага огромна контактна повърхност между газа и разтворителя, чрез която ацетиленът се абсорбира и се освобождава бързо и напълно безопасно.