Хранителни газове header

Хранителни газове

Хранителни газове

Contattaci food

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: foodandbeverage@siad.eu

Navigation Menu

Хранителни газове

ХРАНИТЕЛЕН ГАЗ

СИАД доставя висококачествени хранителни газове, технологии и услуги, които гарантират абсолютна безопасност на храните, с ефективни и иновативни приложения. Xранителни газове SIAD се използват в различните производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост и са сертифицирани в съответствие със стандарта UNI EN ISO 22000: 2005 и стандарта FSSC 22000: 2010.

В зависимост от вида на приложение, хранителни газове SIAD могат да се използват като добавки, технологични добавки и съставки в съответствие с органолептичните, иновативни и качествени характеристики.

Основните хранителни газове, използвани в хранително-вкусовата промишленост, са въглероден диоксид, азот, аргон и кислород, които позволяват да се запазят органолептичните качества на продуктите, да се удължи срока на годност и следователно да се подобри продаваемостта на продуктите. Следователно хранителни газове SIAD правят възможно:

  • оптимизиране на производствените цикли, увеличаване на обемите
  • имат по-голямо териториално разширение и капацитет за дистрибуция
  • намаляване на разходите и загубите поради производствени отпадъци

ЛИНИИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ГАЗОВЕ

Хранителният газ от линия Foodline® отговаря на всички изисквания за безопасност и качество, установени със закон. Както и въглеродния диоксид, доставян за карбонизация на напитки чрез услугата Happydrink®, предназначена за колективен пазар на хранене и iSpring, за домашно карбонизиране на вода и напитки. Вместо това, с ароматите Aroma+, вкусът и оригиналния вид на хранителните продукти остават непроменени.

SIAD бе сред първите компании за газ, получили сертификати за производство на хранителни газове, които представляват световна база за хигиена и безопасност, като:

  • HACCP (Анализ на опасностите, критична контролна точка), хигиеничен самоконтрол, насочен към защита на здравето на потребителя. Въз основа на този метод всички фази, които преминават от производството на храната до продажбата на крайния потребител, са подложени на внимателен анализ, за да се идентифицират най-застрашените точки за хигиената на продукта и да се приемат подходящи системи за превенция.
  • ISO 22000, основен стандарт за системи за управление на безопасността в хранителния сектор. Този стандарт позволява на всички дружества, участващи във веригата на доставки, да идентифицират рисковете, на които са изложени, и да ги управляват ефективно.
  • FSSC 22000 - схема за сертифициране, която е специално насочена към производителите на храни и спомага за постигане на стандарти за безопасност в производствените процеси по веригата за доставки. Стандартът FSSC всъщност е одобрен от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и е еквивалентен, за производителите на храни, на техническите стандарти BRC Food (British Retail Consortium) и IFS (International Food Standard), използвани в GDO.