Contattaci food

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: foodandbeverage@siad.eu

iSpring header

iSpring е новата марка от SIAD, която идентифицира нейната услуга за доставка на въглероден диоксид за хранителни цели – E290 – използван за газиране на вода и напитки в домашни условия.

На практика iSpring „презарежда“ тези малки приспособления, използвани за газиране на вода в семейни условия и също така намира приложение в домашни цехове за производство за газирани напитки и за домашни барове (домашни системи за наливна бира), както и в акваристиката.

Най-строгите стандарти за безопасност са спазени за всички тези приложения; съдове, използвани материали и методи за презареждане, всички те гарантират, че газът, който се разтваря във вода и напитки, е за хранителни цели.

iSpring обслужва всички разнообразни домашни нужди, когато става въпрос за газиране на вода и напитки; особено за следните приложения:
 

 • Малки системи за газиране на вода
 • Домашни системи за наливни напитки и домашни барове
 • Аквариуми.

Бутилките iSpring съдържат сгъстен газ, поради което трябва да бъдат транспортирани и с тях да бъде боравено с изключително внимание. Освен това, следните наставления трябва да бъдат спазвани строго.

 • Пълнителят трябва да бъде използван само в системи, подходящи за газиране на напитки.
 • Пълнителят трябва да бъде пазен далеч от достъпа на деца.
 • Пълнителят трябва да бъде държан далеч от слънчева светлина и други източници на топлина.
 • Избягвайте удряне, нащърбяване или увреждане на пълнителя.
 • Ако е дефектен, пълнителят трябва да бъде върнат на местния упълномощен дилър, без да бъде вкарван в употреба.

Бутилките iSpring съдържат въглероден диоксид за хранителни цели E290; при висока концентрация този газ може да предизвика задушаване. За избягване на тези вредни ефекти съдът трябва да бъде държан на добре проветриво място и газът не трябва да бъде вдишван. Освен това от вас се изисква да се допитате до информационните листове на SIAD, които разглеждат в частност въглеродния диоксид.

За достъп до базата данни с Информационни листове на SIAD кликнете тук.

iSpring доставя бутилки/пълнители за многократна употреба, съдържащи еквивалента на 450g или 1kg въглероден диоксид за хранителни цели E290.

Осигурената услуга задоволява нуждите на специфична целева група клиенти, а именно тези, които използват домашни системи за газиране на вода и напитки и аквариуми, с ползите, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Максимална безопасност и хигиена на храните
 • Лесни за употреба и управление
 • Бързина и удобство на услугата за презареждане

 

Услуга за презареждане

Ключов елемент от iSpring е услугата му за презареждане, предлагана за цялата територия на Италия, с много кратко време между вземане на празните и доставяне на пълните съдове за смяна.
Бутилките се пълнят в специален завод, използвайки цифрово калибриране, а целият процес се извършва съобразно разпоредбите Н.А.С.С.Р.
Безплатният телефонен номер, който е изписан върху етикетите на бутилката, е на разположение за въпроси, пояснения, всякакви съмнения и за помощ при избора на най-близкия център за презареждане.


Бутилки/Пълнители

Бутилките iSpring са изработени от алуминий за хранителни цели. Спирателният кран е месингов клапан за остатъчно налягане. Тези материали гарантират максимална безопасност на хигиената на храните, имайки предвид вида на използвания газ (въглероден диоксид за хранителни цели E290).

От друга страна, железните бутилки за еднократна употреба са предразположени на вътрешна корозия (с произтичащото от това отделяне на железни съединения), когато има проникване на влага във вътрешността на бутилката, дължащо се на липсата на задържаща пружина. 

Овен осигуряването на обвързваща гаранция към клиента по отношение на хигиенните норми, опаковката на бутилката удостоверява точно спазване на нормите H.A.C.C.P. - Hazard Analysis and Critical Control Points - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (чл. 3 Д.В. 155 от 26-ти май 1977 упоменава, че лицето, ръководещо предприятие за производство на храни, трябва да идентифицира всяка фаза от собствената си дейност, която може да бъде критична за безопасността на хранителните продукти и трябва да гарантира, че адекватните процедури за безопасност са приложени, поддържани и осъвременявани).

Върху опаковката са посочени типа на съдържащия се в нея газ и предпазните мерки за употребата му на италиански, френски, английски, испански, холандски и немски. Задължителното по закон етикетиране на бутилките описва подробно разпоредбите, отнасящи се до употребата на бутилки H2O Spring на няколко езика, според вида на съдържащия се в тях газ.

На етикета е посочен безплатен номер, на който да позвъните за информация, пояснения, всякакви съмнения и за да можете да определите центъра за презареждане, който е най-близък до лицето, притежаващо бутилка iSpring.

Предлагат се:

хромирана свързваща гайка от месинг, окомплектована със съответното уплътнение за хранителни цели, за преобразуването на наличен редуктор на налягането от бутилка за еднократна употреба в бутилка iSpring;

редуктор на налягане 8500nL/h ACME21 - 6/4,0 бара, фронтален/радиален манометър с въртящо се освобождаване на газове от 4/6mm.

Характеристики на доставяния газ

Продукт: Въглероден диоксид, E290, за хранителни приложения
Чистота: 99%
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Запалимост във въздуха: незапалим

Характеристики на бутилките 

iSpring предлага два вида бутилки, съдържащи 450 g и 1 kg въглероден диоксид. Най-важните характеристики и на двата размера са изброени по-долу.

Бутилки за 450 g въглероден диоксид

Материал: Алуминиева сплав AA6061 T6
Вместимост на вода (мин.): 0,605 l
Тегло празна: 0,66 kg
Тегло на газа: 0,451 kg
Външен диаметър на тялото: 60 mm
Обща височина: 332 mm
Резба: M18 X 1,5
Налягане на изпитване (мин.): 250 bar
Налягане на разрушаване (мин.): 397 bar 
 

Бутилки за 1 kg въглероден диоксид

Материал: Алуминиева сплав AA6061 T6
Вместимост на вода (мин.): 1,34 l
Тегло празна: 1,40 kg
Тегло на газа: 1 kg
Външен диаметър на тялото: 90 mm
Обща височина: 330 mm
Резба: M18 X 1,5
Налягане на изпитване (мин.): 250 bar
Налягане на разрушаване (мин.): 400 bar


Технически характеристики