Охлаждащ газ header

Охлаждащ газ
Охлаждащ газ

Contattaci refrigeranti

Охлаждащ газ

SIAD предлага различни видове охлаждащ газ, който се използва като флуид за цикли на охлаждане, за климатични системи и за охлаждане. Охлаждането, ефективността, съобразяването с околната среда и разнообразието на офертата са ключовите понятия, които характеризират охлаждащите газове SIAD.

Охлаждащият газ SIAD гарантира правилната работа на системите при максимална безопасност и освен това осигурява икономия на енергия. SIAD, която винаги е била ангажирана с опазването на околната среда, в допълнение към традиционните флуоровъглеводороди (HFC) предлага по-устойчиви решения: нови смеси с нисyk gwp, основани на хидрофлуорол олефини (HFO), и естествени охлаждащи агенти.

Охлаждащият газ SIAD обикновено се доставя със следните формати:

  • Бутилки под наем от 12,5 литра (оборудвани с газов клапан)
  • Бутилки под наем от 40 литра (оборудвани с газов клапан и течнофазен клапан)
  • Големи бутилки от 950 литра (оборудвани с два клапана).

За основните продукти се предлагат и малки "FreeCold" формати за продажба за зареждане:

  • Бутилки FreeCold от 12 литра
  • Малки бутилки FreeCold Nano с капацитет 1 литър, във формат кутии с 6 броя
  • Малки бутилки FreeCold от 5 литра за R1234yf.

ФЛУОРИРАНИ И ЕСТЕСТВЕНИ ХЛАДИЛНИ ГАЗОВЕ

SIAD предлага гама флуорирани охлаждащи газове с на базата на HFC и HFO. Използваните днес HFC (хидрофлуорокарбид) са газове без хлор с нулев потенциал за разрушаване на озона (odp), но които въпреки това имат висок потенциал за глобално затопляне (gwp).

От друга страна, естествените охлаждащи газове SIAD са истинската зелена алтернатива на F-газовете, не само заради високата енергийна ефективност и достъпност, но преди всичко заради много ниското им въздействие върху околната среда.  Поради тези причини днес има преоткриване на естествените охлаждащи газове, като:

НЕЧИСТИ ХЛАДИЛНИ ГАЗОВЕ

Използването на нечисти хладилни газове като цяло може да доведе до:

  • промяна на термодинамичните свойства с възможни ефекти върху производителността;
  • химико-физични промени с възможно влияние върху наляганията и материалите, следователно върху безопасността, до възможни проблеми, свързани с токсичността в случай на изпускане в околната среда.

Всички промени в състава на охлаждащия газ в крайна сметка влияят върху работата, експлоатацията, живота и безопасността на системата.


Scarica il modulo DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)

Navigation Menu

Наличен асортимент продукти
Scopri tutti i gas refrigeranti fluorati SIAD, a base HFC e HFO!
Natural refrigerant gases
Scopri tutti i gas refrigeranti naturali SIAD, vera alternativa green agli F-Gas!
Регулация на F-Gas
Il Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 impone una drastica riduzione nell’emissione di gas a effetto serra. Scarica e leggi il documento!
Услуга за събиране и изхвърляне на хладилен газ
SIAD offre in tutta Italia il servizio di raccolta e smaltimento dei gas refrigeranti grazie a TECNOSERVIZI AMBIENTALI, società del gruppo specializzata nel management ambientale. Contattaci!