Refrigerant gas collection and disposal service header

Услуга за събиране и изхвърляне на хладилен газ

Contattaci Tecnoservizi Ambientali

Refrigerant gas collection and disposal service

Изискванията за обработването на отпадъци, документация и проследяване са в сила във всички страни от Европейския съюз.

Отработилите хладилни газове, вторичните хладилни газове и флуидите за пренасяне на топлина са класифицирани като опасен отпадък и трябва да бъдат събирани от квалифициран, упълномощен персона и обработвани или изхвърляни по одобрен начин съобразно европейските и местните разпоредби (европейският код за отпадъци за халогенирани хладилни агенти е 140601).

TECNOSERVIZI AMBIENTALI, компанията на SIAD Group, специализирана в управление на околната среда, и SIAD предлагат услуга за събиране и изхвърляне на отработили хладилни агенти.