Medical gases header

Газове

Газове

Contact us farmacovigilanza

Contact Us

Do you want to know more?

+39.035.328.111

siad@siad.eu

 

PHARMACOVIGILANCE (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Medical gases

Разширената гама от медицински газове е само един аспект от качеството, надеждността и технологичните иновации, които предлага СИАД. Сертификацията по ISO 9001 осигурява постоянното качество на продуктите и услугите.

Газове за дихателна терапия
Включват:

  • газове за терапия
  • газове за диагностика
  • газове за анестезиология (азотен оксид, калибриращи смеси)
  • смеси за кръв
  • лазерни смеси за лазерна терапия (клинична и амбулаторна хирургия).

Кислород
СИАД доставя чист кислород за здравните заведения и проектира и инсталира безопасни, сигурно работещи системи за съхранение на течен кислород, осигуряващи ефективно снабдяване.

Лабораторни газове
Включват:

  • анаеробни и аеробни газови смеси
  • газове за контролно-измервателни уреди
  • клинично стабилни изотропни газови смеси (въглероден моноксид – неон, въглероден моноксид – ацетилен – хелий, въглероден моноксид – хелий – кислород, въглероден моноксид – ацетилен – хелий – кислород, чисти газове, ацетилен, въздух, аргон, въглероден диоксид, хелий, водород, метан, азот, кислород, пропан).

Газове за стерилизация
СИАД доставя газове за стерилизация на основата на етилен оксид. Тези газове се използват при стерилизацията на пластмасово оборудване за еднократна употреба в областта на хемодиализата, сърдечната хирургия, автотрансфузията, плазмофорезата, пречистването на кръв и т. н.

Хелий
Хелият се използва като компонент в дихателните смеси за понижаване на плътността на сместа, за да се улесни дишането при определени физични и физиологични условия.
При скенерите за ядрено-магнитен резонанс (MRI) течният хелий позволява постигането на температури близки до 0°К.

Азот
Азотът се използва като компонент в много газови смеси и като запълваща среда за стерилно оборудване. Той също така се използва като неокисляваща среда при пълнене на ампули във фармацевтиката и като задвижващо средство при дозатори под налягане от аерозолен тип.
Азотът осигурява източник на налягане за задвижване на пневматичната медицинска апаратура и се използва като хладилен агент за хирургически лазери с въглероден диоксид.
Той се използва и за замразяване и съхраняване на кръв, тъкани, семенна течност и други биологични материали и за замразяване и разграждане на повредена тъкан в криогенната хирургия и дерматологията.

Въглероден диоксид
Въглеродният диоксид се използва за създаване на близки до физиологичната среда условия за работа на изкуствените органи и в криогенната хирургия с инсуфлатори при лапароскопска хирургия.
Въглероден диоксид се използва и като компонент в смеси на кислорода или въздуха в качеството си на стимулатор на дихателната система за подпомагане на дълбоко дишане.

Азотен оксид
Азотният оксид се използва като обезболяващо средство, често в комбинация с други средства за анестезия. Азотният оксид се използва и в криогенната хирургия.

Медицински въздух
Медицинският въздух се използва в дихателната терапия и лечение чрез овлажняване с помощта на аерозолни апарати.