Distribution plants and equipment header

Distribution plants and equipment

Distribution plants and equipment

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Съоръжения И Апаратура

СИАД проектира и реализира „до ключ” съоръжения за доставка на технически газове на основата на критерии за качество и сигурност, проектирани и реализирани според най-високите фирмени стандарти, в съответствие с техническите спецификации и изисквания към проектантите и производителите на апаратура и съобразявайки се с последните законови норми и директиви (Законодателен декрет 626/94, Законодателен декрет 46/90, Директива 97/23/CE, Директива 98/37/CE и т.н.)

Строгият подбор на апартура и материали, всеки един от тях подложен на щателна проверка и контролен тест, гарантира пълната им съвместимост с техническите газове и смеси, за които ще се ползват и представлява гаранция за надеждност във времето. Всички компоненти на съоръженията за подаване на технически газове, включително тръби и връзки, биват подбирани много внимателно от страна на техническия персонал за всяко едно специфично приложение.

Апаратура 
Всяка една апаратура бива тествана индивидуално, за да се гарантират нейните качество и надеждност. Съоръжението за подаване на технически газове се състои от система за декомпресия на първи стадий, снабден с редуцираща група за сваляне на налягането от съдовете за съхранение до нужното ниво на налягане в мрежата, която захранва втора група за прихващане, която подава газ към всеки един потребител, в съответствие с неговите специфични изисквания. Всяка една линия за подаване на газ е снабдена с клапан за разтоварване на свръхналягане, съответстващ на Директивите 97/23/CE "PED" така, както е предписано от UNI EN961, монтиран с цел да предпази тръбите и апаратурата в зоната след системата за декомпресия на първи стадий.

 

За вход към съответната секция кликнете тук.

Navigation Menu

Gas distribution plants
SIAD designs and builds “turnkey” gas distribution plants based on quality and safety standards criteria defined in the context of our company’s highest development standards.
Оборудване
The experience acquired over 90 years in the production and handling of gases, means SIAD is qualified to propose technical assistance in the use of its products and in the choice of the most suitable equipment and materials.