Технически газове header

Технически газове

Технически газове

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Технически газове

Възможността за производство и използване на газове е един от фундаменталните елементи на техническия напредък в нашата ера. Промишлените газове съпътстват нашето ежедневие и се използват в почти всички промишлени процеси. Много от стоките и услугите, използвани в нашия бит са произведени с помощта на промишлените газове.

Промишлените газове се извличат от въздуха с помощта на физически процеси или чрез производствени цикли със значителна оптимизация на ресурсите и се доставят в зависимост от вида на приложението им и необходимите количества в газообразна форма (в бутилки или чрез тръбопроводи) или в течна форма (криогенни течности в изолирани резервоари) с различни степени на чистота.

Днес СИАД, който е лидер в производството и доставката на цялата гама промишлени газове, се възприема като партньор на своите клиенти в търсенето на технологични и обслужващи решения за всички онези процеси на производство и преработка, в които се използват промишлени газове, за да осигури на клиентите си такива ползи като по-висока производителност, безопасност на оператора, грижа за околната среда, качество на продуктите и оптимизация на производствените ресурси.

За да разгледате каталозите на СИАД за техническите газове натиснете тук.

Navigation Menu