The new SIAD AF header

The new SIAD AF

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

The new SIAD AF

Като предвиди неизбежната забрана на азбеста, през 80-те години на ХХ век СИАД започна (в своите лаборатории в Osio Sopra) интензивни изследвания на алтернативни, екологични влакна, за да разработи оптимално „оръжие” за своя арсенал, нова пореста пълнежна маса без съдържание на азбест.

Впечатляващите резултати, постигнати с помощта на много специално въглеродно влакно, разработено от материали, подложени на строга селекция и съвременна производствена технология, позволиха на СИАД да патентова през 1992 г. новата екологична маса СИАД AF®. Тази нова пореста пълнежна маса представлява екологично и качествено подобрение на масата “Silica Sintex 92 %” и включва синтетични калциеви силикати, основно ксонотлит (5CaO. 5SiO2.H2O), заедно с малки количества тоберморит (CaO.SiO2. nH2O), получен чрез химична реакция между калциев оксид и силициев диоксид при определена температура и налягане. Резултатът е монолитно съединение, което освен с висока механична устойчивост, се характеризира с капилярна структура с пори с диаметър по-малък от един микрометър, с която се постига алвеолна структура с много висока порестост.

Като свързващ елемент вместо азбеста СИАД използва влакно, което въпреки че принадлежи към голямото семейство на въглеродните влакна, има специален състав и свойства, които дават отлични резултати.

Порестата пълнежна маса СИАД AF® се произвежда с внимателно подбрани съставки, които съответстват на спецификациите за най-високите стандарти за чистота, като производството се извършва в модерен завод, оборудван с контролно-измервателни уреди, гарантиращи абсолютно постоянство на химичните и физичните свойства на готовия продукт.

Порестата пълнежна маса СИАД® съответства на международния стандарт ISO 3807, който определя следните изпитвания:

  • ИЗПИТВАНЕ ЗА ПОРЕСТОСТ
  • ИЗПИТВАНЕ НА ПАДАНЕ (10 падания от височина 70 см)
  • ИЗПИТВАНЕ ПРИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА (при 65°C)
  • ИЗПИТВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ЗАПАЛВАНЕ.

Няколко международни организации вече акредитираха тази нова пореста пълнежна маса. Сред тях е BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung), Берлин.
Средните свойства на порестата пълнежна маса СИАД AF® са:

  • ПЛЪТНОСТ: 270 g/l
  • ПОРИСТОСТ: 92%
  • СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НАТИСК: 35 ÷ 45 bar.

Filling characteristics