SIAD porous filling mass header

Порестата маса на СИАД

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

SIAD porous filling mass

От 20-те години на ХХ век до днес СИАД има значителен принос за развитието на европейско ниво на още по-ефективни и безопасни порести пълнежни маси. От първите компактни порести маси – на основата на диатомит, дървени въглища, азбест и варовик, с които в продължение на 40 години бяха пълнени стотици хиляди бутилки от СИАД, през монолитната пореста маса Silica Sintex на основата на калциев силикат и азбест като свързващо вещество, произвеждана от СИАД по лиценз на Union Carbide, с която се напълниха повече от милион бутилки, до новата пореста пълнежна маса AF (без съдържание на азбест), разработена след години на интензивни изследвания.

По-важни дати:
1927 - Сестини СИАД патентова компактен порест пълнеж,
1963 - “Silica Sintex 92 %”, произвеждан по лиценз на Union Carbide,
1992 – Патентът на СИАД за пореста пълнежна маса без съдържание на азбест маркира стъпките по дългия път на изследване и технологично развитие, който направи СИАД лидер сред основните европейски производители и му донесе висока оценка в целия свят заради високото качество, малкото тегло, отличната абсорбционна способност и безопасността на порестите пълнежни маси на СИАД.