Specialty, pure and very pure gases, mixtures header

Специални газове
Специални газове

Contattaci Gas Speciali

Contact Us
specialtygases_siad@siad.eu

Specialty, pure and very pure gases, mixtures

През втората половина на 30-те години на ХХ век изследователите на СИАД започнаха систематични изследвания на процесите в промишленото производство на чист водород чрез електролиза (на вода) и за пречистване на етилен оксид - процеси, които по-късно станаха част от развиващата се италианска химическа промишленост.
Можете да проследите раждането на ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ НА СИАД и производството на първите чисти газове и първите пробни смеси, приготвени в Италия като се върнете назад до онези години – преди Втората световна война – и до изследванията на СИАД.

Този най-ранен труд (базиран на точни изследвания и системното им прилагане в производствените процеси) все още представлява фундаментален аспект от философията на нашата компания и с времето и натрупването на опит доведе до създаването на надеждни методи и възможности за бързо адаптиране на производството според търсенето. Потребителите на чисти газове и базови смеси станаха дори още по-взискателни по отношение на качеството.
Първият сертификат – съгласно стандарта ISO 9001 – за системата за управление на качеството за специалните газове СИАД получи през юни 1994 г. Сертификацията постепенно се разшири до всички производствени отдели и клонове на СИАД.
Освен това, от 15 декември 2001 г. научно-изследователската лаборатория на СИАД стана първият и единствен център за калибриране, акредитиран от SIT за изготвяне на газови смеси (SIT Centre No. 143).

 

Navigation Menu

Чисти и много чисти газове
SIAD prepares and supplies high purity and very high purity gases for use in analytical and research laboratories and for industrial applications requiring extremely high quality products.
Газове за производство на полупроводници
SIAD, nell’offrire la propria linea di gas semiconduttori, garantisce affidabilità e sicurezza. Affidati a SIAD!
Редки газове
Rare gases include the noble gases, xenon, krypton and neon, and are present in the atmosphere in trace amounts.
Газови смеси
SIAD is a leading supplier of a complete line of exacting, consistent gas mixtures used in environmental, industrial, medical, and scientific applications.
Лигхтцил бутилки за еднократна употреба
Easy to handle and manage: these are the features of LIGHTCYL, the disposable cylinders developed by SIAD for users of certified mixtures and pure gases.