Specialty, pure and very pure gases, mixtures header

Специални газове

Специални газове

Contattaci Gas Speciali

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: siad@siad.eu

Navigation Menu

Специални газове

Благодарение на опита и експертизата на своите лаборатории, SIAD произвежда и продава специални газове в Италия и Европа повече от 90 години, превръщайки се в еталон в сектора. Благодарение на техните свойства, нашите специални газове могат да увеличат добива, да оптимизират работата и да намалят разходите. Те се използват и в много области: във фармацевтичния, нефтохимическия, екологичния или електронния сектор.

Специалните газове на SIAD включват чисти и много чисти газове, редки газове и газови смеси, произведени от сертифицирани лаборатории на SIAD:

  • чистите газове на SIAD са специални газове, които могат да достигнат чистота до 99,9999% (6.0) и постоянни химически и физични характеристики във времето. Чистите газове, произведени от SIAD, са предназначени главно за лабораториите и промишлеността: методите за производство и анализ, използвани за тяхното приготвяне, осигуряват максимална повторяемост на резултатите по време на употреба;

  • Основните редки газове на SIAD са криптон, неон и ксенон, наречени по този начин заради присъствието им в земната атмосфера в много малки проценти.. Редките газове на SIAD играят важна роля в много области от промишлеността, от производството на лампи и осветителни системи до медицинско изобразяване;

  • SIAD е лидер и в доставката на газови смеси, използвани в най-различни промишлени и изследователски среди. Този вид специални газове се произвежда от лабораториите за изследване и специални газове въз основа на строги стандарти за безопасност, качество и прецизност. SIAD е лидер в производството на калибровъчни смеси, но също така продава и много други смеси за най-разнообразни промишлени приложения: стерилизиращи смеси, лазерни смеси, биологични смеси, смеси за гмуркане, осветителни смеси, за обеззеленяване, за металургичната и електронната промишленост.

SIAD е получила сертификат съгласно стандарта ISO 9001 на системата за качество на специалните газове през юни 1994 г. По-късно този сертификат постепенно се разшири до всички сектори и до всички производствени обекти. От декември 2001 SIAD е акредитирана като LAT център ном. 143 за производство на калибрирани газови смеси съгласно международния стандарт ISO-17025. Освен това лабораторията е акредитирана като производител на референтни материали RMP ном. 143. Произведените смеси и калибрирането, извършено от LAT центъра на SIAD, се отнасят до образците на международната система и следователно имат международна стойност.

SIAD предлага и бутилки LIGHTCYL. Когато са необходими малки количества газ и в същото време гаранция за предоставената чистота или точността на сертифициране на дадена газова, бутилките за еднократна употреба LIGHTCYL на SIAD са иделаното решение.