Gas mixtures header

Газови смеси
Газови смеси

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Gas mixtures

СИАД е водещ доставчик на богат асортимент от газови смеси, изпълняващи строги и постоянни изисквания, използвани в приложения, свързани с околната среда, промишлеността, медицината и науката. 
Смесите на СИАД са изработени от два до над 40 компоненти, използвайки съвременни технологиистриктно и спазвайки всички производствени стандарти за качество и безопасност.