Редки газове header

Редки газове

Contattaci Gas Speciali

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: siad@siad.eu

Редки газове

Редките газове, продавани от SIAD, се произвеждат чрез фракционна дестилация на течен въздух и се намират в атмосферата в много малки проценти.

SIAD доставя редки газове в бутилки с високо налягане с различен капацитет и в бутилки за еднократна употреба от 1 или 1,6 литра.

Приложения на редките газове на SIAD

Редките газове, доставяни от SIAD са:

  • КРИПТОН: едно от основните приложения на криптона е използването му в стъкларската промишленост за изграждане на топлоизолирани прозорци. Използването на криптон в термичните прозорци (вместо въздух и аргон) подобрява енергийната ефективност. За това приложение SIAD е в състояние да приготви смеси, съдържащи криптон и/или ксенон в аргонова атмосфера, което гарантира изключителни нива на точност и стабилност, както и високо качество. Криптонът се използва и в лазерната промишленост. Понякога се използва в халогенни светлини, които благодарение на него могат да произведат двойно количество светлина в сравнение с традиционните фарове.

  • НЕОН: традиционно известен като газ за пълнене на цветни рекламни знаци, неонът се използва и за други приложения като оптични индикатори, стабилизатори на напрежението и лазери. Заедно с други редки газове той намира широко приложение и в специални флуоресцентни лампи

  • КСЕНОН: Ксенонът се използва главно при осветление с нажежаема жичка: при същото количество произведена светлина позволява използването на по-малко енергия от обикновената лампа с нажежаема жичка.  Заедно с криптон се използва и в стъкларската промишленост като изолационен газ.