Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

SECUR PNEUS®

SECUR PNEUS® е инертна газова смес, която беше създадена с цел да носи на всеки водач модерна технология и производителност, които досега бяха запазени изключително и само за напредналите отрасли като въздухоплаването и автомобилните състезания.

SECUR PNEUS®, когато се използва вместо обикновен въздух за напомпване на гуми, гарантира запазването на налягането и същевременно гарантира дълготрайността и най-добрата производителност на гумите, съчетано с намаляване на разхода на гориво.

Технически свойства
Продукт: инертна газова смес
Чистота: O2 < 5 ppm, H2O < 5 ppm
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Граница на запалимост на въздуха: незапалим

За повече информация, посетете Интернет страницата: www.securpneus.com

 

SECUR PNEUS® се използва за следните приложения:

  •        напомпване на автомобилни гуми за превоз на леки стоки
  •        напомпване на автомобилни гуми за превоз на тежки стоки
  •        напомпване на надуваеми лодки.

Въпреки че не е токсичен, SECUR PNEUS® може да предизвика задушаване във високи концентрации. Освен това, контакт с течности може да предизвика измръзвания.

За избягване на тези вредни ефекти, производителите и клиентите трябва да спазват строго насоките за безопасност за съхранение и боравене и да се допитат до нашия SECUR PNEUS® Информационен лист за безопасност на материала (вижте раздела "Sicurezza" в италианската версия).

Възможностите за доставка на SECUR PNEUS® и предлаганите услуги за клиенти на SIAD включват:

  • транспорт в бутилки, цилиндрични опаковки или резервоари
  • проектиране и инсталация на системи за подаване на газ
  • доставяне на оборудване за правилната употреба на газа
  • помощ и технически консултации за транспорта, дистрибуцията и приложението на газа
  • безплатна гореща линия за клиенти 800-803058, за всякакви запитвания
  • Интернет услуга (www.securpneus.com).

SECUR PNEUS® има своя собствена линия оборудване, като например стандартната и икономичната гами редуктори на налягане, стандартната и икономичната гами ремаркета за бутилки, както и рекламни материали (червени капачки на вентили, лепенки, специални капаци за бутилки, плакати, представителни щандове, брошури).