Code of Ethics header

Етичен кодекс

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Code of Ethics

Растежът и пазарният успех на SIAD непрестанно съответстваха на главните принципи и стойности на групата, основаващи се на прозрачност и яснота, което означава строго спазване на законите, уважение към служители, клиенти, продавачи и акционери, честна конкуренция, отдаденост към качеството, безопасността и защитата на околната среда и работа съгласно принципите за обществена отговорност.

Етичният кодекс представят официалната ценностна структура на SIAD: той определя правилата, които да бъдат следвани за гарантиране на това, че всички извършвани в различните корпоративни области дейности се провеждат редовно и правилно и винаги така, че действието в строго съответствие Кодекса да стане предмет от основно значение за защитаване на цялостта и репутацията на групата.

Етичният кодекс е неделима част от организационния и управленческия модел, приети с решение на борда на директорите на SIAD, проведено на 11 юли 2008 г. и обновявани в последствие на:

  • 29 март 2010 г.
  • 26 юни 2014 г.

с цел обединяване на документа и разширяването му, за да включва нови потенциални нарушения, определени междувременно от народното събрание, като например тези, свързани с безопасността и здравето на работниците, със защитата на околната среда или с назначаването на граждани на трети страни без разрешително за работа.


Code of Ethics

Organizational management and control model 


SIAD Whistle Blowing – Employees’ reports not compliance events