Cертификатите, акредитациите и разрешителните header

Cертификатите, акредитациите и разрешителните

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Certifications

Сертификатите, получени през годините, дават конкретни доказателства за постоянната ангажираност на СИАД и стремеж към качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа още от 1927 година.

Нашата ангажираност доведе до техническа прецизност и прозрачност в продажбите на продуктите и услугите на СИАД.

Тук можете да намерите сертификатите, акредитациите и разрешителните на СИАД БЪЛГАРИЯ:

КАЧЕСТВО  ISO 9001 cертификат 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ISO 45001 cертификат

Декларация за политика по качество и ЗБР

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ FSSC 22000 cертификат

Декларация за политика по безопасността на продуктите