Certifications header

Сертификати

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Certifications

СИАД България ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 - система за управление на качеството, OHSAS 18001 – система за управление на безопасността и FSSC 22000 - система за безопасност на храните. Политиката по качество и безопасност е обявена чрез „Декларация на ръководството за политика и цели". Ръководството се ангажира да изпълнява изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни и да повишава ефективността на Системата за управление.