Cертификатите, акредитациите и разрешителните header

Cертификатите, акредитациите и разрешителните

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Certifications

Сертификатите, получени през годините, дават конкретни доказателства за постоянната ангажираност на СИАД и стремеж към качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа още от 1927 година.

Нашата ангажираност доведе до техническа прецизност и прозрачност в продажбите на продуктите и услугите на СИАД.

Тук можете да намерите сертификатите, акредитациите и разрешителните на СИАД БЪЛГАРИЯ:

КАЧЕСТВО 

ISO 9001:2015 cертификат BG

ISO 9001:2015 cертификат EN

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

OHSAS 18001:2007 cертификат BG

OHSAS 18001:2007 cертификат EN

Политика по качество и безопасност

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

FSSC 22000:2010 cертификат BG

FSSC 22000:2010 cертификат EN

Политика по качеството и безопасност на храните