Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Automatic reordering

съставна част на модулните услуги, предлагани от услугата на СИАД Total Gas Management е опцията за автоматична повторна поръчка, която позволява на клиента да възложи административните операции, свързани с управлението и повторната поръчка на продукта, като така се осигурява винаги правилното налично количество за производствените процеси.
По такъв начин се осигурява безпроблемна работа на производствения процес без прекъсвания поради липса на продукти като резултат от грешки при поръчка или поради това, че подаването на заявката може да се забрави.
Услугата за автоматична поръчка се изпълнява с помощта на системата на СИАД за дистанционно отчитане и дистанционен контрол, които са свързани директно със системата за подаване на продукт.
Ако бъдат достигнати определени минимални стойности, посочени в договора, системата за мониторинг ще генерира алармено повикване директно до нашия дистрибуторски център, което ще доведе до доставка на основата на предварително уговорения график с клиента и разписанието на отдела по логистика на СИАД.
Автоматизираната система за поръчка се прилага както за разхода на газове в цилиндри, така също и за запаси от течни продукти в криогенни резервоари.
Режимът на доставка за целите на зареждането се базира на характеристиките на производствения процес в завода на клиента. Честотата на доставките ще се зададе на основата на проучвания на очаквания разход на клиента (който се следи непрекъснато, за да се определи увеличаването или намаляването на доставките). От клиента се изисква единствено да сигнализира в случай на отклонения в обичайните ситуации, при които може да има промени в разхода, които СИАД не е в състояние да предвиди.