Услуги header

Услуги

Услуги

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Услуги

От 1927 г. до днес СИАД доставя висококачествени газове, системи и технологии при спазване на всички условия на безопасност.

В резултат на нашия над 80-годишен опит в областта на газовете, днес ние можем да предложим пълен обем услуги, удовлетворяващи най-високите изисквания и да продължи да разработваме нови и по-ефективни решения за използването на газове в производствените процеси.

Професионализмът и производственият опит на техническия персонал на СИАД са на разположение на нашите клиенти всеки ден. Ние се запознаваме с нуждите на нашите клиенти, за да изпълним успешно техните изисквания.