Scarlet Line header

Червена линия

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Scarlet Line

Scarlet Line and telereading

Стабилното развитие на технологията и постоянно нарастващата сложност в организацията на промишлените предприятия води до необходимостта да се предлагат все по-усъвършенствани услуги за клиента и крайния потребител. След задълбочено пазарно проучване и анализ СИАД създаде “червена линия” и система за дистанционно отчитане на данни.

Червената линия, която работи вече няколко години, представлява 24-часова гореща телефонна линия на разположение на потребителите, чиито производствени цикли имат определени характеристики (непрекъснат 24-часов производствен цикъл, невъзможност за спиране и др.). Целта на горещата линия е да реагира на всяко аварийно състояние, което може да настъпи в инсталацията на клиента, за да се вземат най-добрите и незабавни мерки за разрешаване на проблема.

Системата за дистанционно отчитане получава работните параметри от датчици, монтирани в инсталацията на клиента, като по този начин не е необходимо клиентът да проверява производителността на инсталацията и остатъчните нива на запасите.