Служба за помощ и анализ header

Служба за помощ и анализ

Служба за помощ и анализ

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Служба за помощ и анализ

Службата за аналитична помощ е създадена, за да предлага услуги в областта на газовия анализ.

Услугите включват изпращане на специализирани техници, снабдени със съвременни контролно-измервателни уреди и оборудване за анализ на място и вземане на проби от газ, които след това се анализират в централната лаборатория на СИАД.

Нашата служба за аналитична помощ се базира на повече от 50 години опит. Ние сме лидер в Италия в производството на газови смеси за калибриране и анализът на газове е наистина наша специалност.

Navigation Menu

SIAD in quanto leader nel settore dei gas è in grado di fornire il miglior servizio di analisi dei gas tecnici e corsi di formazione sul loro utilizzo.