Flexigas header

Flexigas

Flexigas

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Services

Flexigas е нова услуга на SIAD, която гарантира на потребителите на газ правилното количество газ, въз основа на измервания на изисквания разход за различните приложения.

Тази новаторска услуга на практика се появи, когато беше зададена целта за съчетаване на изключително високото качество на газовете SIAD (което винаги е било ценено от различните отрасли, в които те намират приложение), с гъвкавостта в избора на начини за доставка, така че потребителите могат да намерят механизъм за доставка, който е най-подходящ до собствените им специфични производствени изисквания.