Възможности за доставка header

Възможности за доставка

Възможности за доставка

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Възможности за доставка

Промишлените газове на СИАД се доставят в газообразно и течно състояние чрез разнообразие от системи за доставка, включващи:
  • бутилки, бъндели, тюбтрейлъри за доставка на газове;
  • доставки на течна фаза с цистерни и резервоари;
  • тръбопроводи за доставка на газове.
Също така могат да се използват:
  • големи стоманени бутилки за HCFC, амоняк и пропан;
  • големи стоманени бутилки за етилен оксид;
  • тюбтрейлъри за сгъстени газове и ацетилен;
  • тюбтрейлъри за водород (капацитет 4,500 - 4,750 m3).
Като алтернатива на традиционните доставки в газообразно и течно състояние от близкия завод за производство, SIAD Macchine Impianti проектира, изгражда, монтира и извършва пусков надзор в целия свят на системи за производство на промишлени газове на място.
Cylinder characteristics
Bundle characteristics
Containers for large supplies