Служба за техническа помощ header

Служба за техническа помощ

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Служба за техническа помощ

Службата за техническа помощ има основна роля в поддържането на производствените дейности и пазари на СИАД.

Размерът и сложността на производствените инсталации, броят и чувствителността на оборудването, монтирано в помещенията на клиента и непрекъснатото развитие на търговската дейност на фирмата са направили необходимо въвеждането на организационна структура за техническа помощ, която се занимава с:

  • поддръжка, обновяване и иновации на инсталации и оборудване в производствените звена на фирмата
  • проектиране и монтаж на инсталации за съхраняване, разпределение и използване на газ в помещенията на клиентите
  • монтаж на място на инсталации за производство на газ
  • следпродажбено обслужване на монтираните инсталации

Службата за техническа помощ концентрира дейността си върху следните типове инсталации:

  • инсталации и оборудване за използване на криогенни газове
  • разпределителни центрове за използване на газ в помещенията на клиентите
  • пълначни станции за пълнене на бутилки в производствените звена на групата
  • тръбопроводи за директно разпределение на промишлени газове