Total Gas Management header

Total Gas Management

Total Gas Management

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Total Gas Management

PLATINUM - Total Gas Management

За да удовлетвори постоянно нарастващите нужди и изисквания на няколко промишлени сектора, СИАД предлага на клиентите си услугата Platinum – Total Gas Management.

Total Gas Management е интегрирана услуга за управление на продуктите: всички аспекти, свързани с доставката, транспортирането, чистотата, поддръжката и безопасността при употреба на газовете и свързаните с това системи се оставят изцяло в ръцете на СИАД.

По този начин опитът, гъвкавостта, надеждността и професионализма на СИАД са на разположение на неговите клиенти, които вече могат да се фокусират в дейностите по основната си работа. Предимствата от използването на тази услуга са по-ниските разходи за управление и по-добрата производителност.