Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Client Functions

Клиентът ще има достъп до следните характеристики:
  • хронологични данни в табличен или графичен формат;
  • по заявка, приемане само за информация на алармите посредством кратко текстово съобщение (SMS).