Периферно оборудване header

Периферно оборудване

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Периферно оборудване

Техническите характеристики на оборудването са както следва:
 • двучестотен GSM комуникационен интерфейс за автоматично предаване на SMS съобщения и реципрочно предаване на данни до и от операторския център;
 • 32 Kbyte Flash памет;
 • 32 32 Kbyte Ram памет;
 • 64 Kbyte Eeprom памет;
 • 1 Mbyte инертна Flash памет;
 • осем 10 bit 4-20 mA аналогови входове с ключове за използването има според желанието в цифров или аналогов режим (максимум 8);
 • 2 цифрови релейни изхода от 10 А;
 • 2 цифрови изхода с отворен колектор (5 V заземени вътрешно);
 • 1 сериен порт RS485;
 • 1 сериен порт RS232;
 • захранване 8 – 30 V DC.
Периферното оборудване се захранва с ток 24 V прав ток, доставян от еднофазно захранване 230 V АС / 24 V DC / 2 A. В допълнение на това се доставят две резервни буферни акумулаторни батерии от 1 Ah 12 V-1 за поемане на натоварването в случай на спиране на захранването.
Периферното оборудване, захранването и буферните батерии се доставят във водоустойчива полиестерна кутия, която е в състояние да осигури защита по стандартите ІР67. Тази кутия се монтира предварително в местата за достъп за външните кабели. От клиента се изисква винаги да осигури захранване 230 V / 50 Hz.
В случаите, в които няма налично такова захранване, трудността може да се преодолее посредством използването на незадължителен комплект със слънчев панел, включващ слънчев панел, модул за управление на зарядното устройство за резервната акумулаторна батерия на захранването със слънчева енергия, резервна акумулаторна батерия 6 Ah.