Ефективност на системата header

Ефективност на системата

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Ефективност на системата

Станции, които се контролират:

  • криогенни контейнери;
  • групи декомпресори за бутилки или бъндели;
  • везни за течни газове;
  • разпределителни кутии за мониторинг на течовете;
  • контролни системи за прекъсване на подаването на газ.

Типове датчици / задвижващи механизми, които могат да се свържат към оборудването за дистанционно управление:

  • Типове датчици / задвижващи механизми, които могат да се свържат към оборудването за дистанционно управление;
  • маностати, датчици за ниво, релета за разход;
  • вентили с електрическо задвижване, механизми за контрол за помпи и др.;
  • сигнали от електронни везни, чрез преобразуватели на сигнали;
  • датчици за установяване наличието на течове.