Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Alarm Management

По време на фазата на първоначална конфигурация ще бъде възможно всяка аларма да се настрои да подава:

  • алармено съобщение
  • съобщение за техническо обслужване
  • просто съобщение за състоянието.

Освен това, всяка от горепосочените аларми трябва да се настрои за контакт с получателите на съобщението, които може да са членове на персонала на СИАД или собствения квалифициран персонал на клиента. Ако не бъде избран или не е налице получател на съобщението, последното ще бъде прието само от централния сървър и оттам ще се прочете от дистанционните външни станции.