Training courses header

Курсове на обучение

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Training courses

Частта за обучение и консултации на програмата за пълно управление на газа на СИАД предлага курсове на обучение за безопасно използване на газовете. Всеки курс е съставен специално и е разработен за съответния клиент. Курсовете са организирани специално на основата на теоретичните и практическите нужди, отличават се с най-висока степен на гъвкавост за пригаждане към нуждите от обучение.
Освен въвеждането на специфични газове, използвани от клиента, всички курсове предлагат теми, свързани с безопасното използване на газа и риска, свързан с него.

Технически газове и безопасен начин на работа с тях
Курсът осигурява задълбочени познания за характеристиките на сгъстените газове и запознава с всички инструменти, необходими за правилното им използване и безопасна работа.

Течни криогенни газове и фиксирани съдове
Курсът се фокусира на характеристиките и методите, чрез които се използват течните криогенни газове, както и свързаните с тях рискове и начина за избягването им.

Чисти газове, калибриране и стандартни метрологични смеси
Предназначен за потребители на чисти газове и специални газови смеси, курсът поставя ударение върху тяхното правилно и безопасно използване и включва преглед на необходимото оборудване.

Употреба на газовете в болници за техническия и медицинския персонал
Курсът е насочен основно към техническия персонал и целта му е да задълбочи познанията по нормативните, техническите и експлоатационните аспекти, свързани с безопасното използване на медицински газове в болниците.

Използване на заваръчни газове
Курсът осигурява задълбочени познания за правилното и най-доброто използване на газове в при заваряване и рязане на метал. Той също така за запознава с най-добрите газови смеси за подобряване на качеството и скоростта на работа в завода на клиента.

Използване на газове в специални промишлени инсталации
Този курс задълбочава техническите и експлоатационните познания, свързани с използване на газовете в инсталации, рисковете свързани с тях и методите за избягване на опасности. Курсът е предназначен за потребители на криогенни газове в инсталации за обработка на вода, изгаряне и инертизация.