Посещения за техническа безопасност header

Посещения за техническа безопасност

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Посещения за техническа безопасност

Депата и инсталациите за съхранение на газ могат да попаднат във времето в работни условия, които са неефективни, нестандартни или опасни. Посещенията за техническа безопасност позволяват проверката на съответствието с приложимите регулации, правила за безопасност и правилни практики.